Rybactwo i Morze

Polryb Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

czytaj więcej…

Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Polryb Ryby Koszalin Maszkowo

Firma Polryb powstała w 1993 roku w miejscowości Maszkowo jako firma rodzinna, której założycielem był Krzysztof Parfianowicz. Zakład od samego początku zajmował się przetwórstwem wstępnym ryb bałtyckich oraz ryb słodkowodnych – głównie pstrąga.

Usytuowanie zakładu w niewielkiej odległości od portów w Kołobrzegu, Darłowie i Ustce pozwoliło na systematyczne korzystanie z bieżących połowów bazujących tam jednostek. W początkowym okresie zakład zatrudniał 10 osób i prowadził działalność produkcyjną w oparciu o posiadane obiekty własne: halę produkcyjną, magazyny ryb świeżych i mrożonych, pomieszczenia socjalne i transport.

W latach 2003-2004 zakład podjął trud modernizacji i dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej, dzięki programowi SAPARD. Zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2004 roku. Wtedy też uzyskaliśmy weterynaryjny numer identyfikacyjny PL32091804WE upoważniający do prowadzenia handlu na rynkach całej Unii.

Poprzez modernizację radykalnie poprawiono warunki produkcyjne i magazynowe, unowocześniono linie produkcyjne, dokonano zakupu niezbędnych maszyn, poprawiono warunki socjalne i częściowo wymieniono transport – praktycznie wybudowano nowy zakład. Po modernizacji stało się możliwe prowadzenie zmechanizowanego przetwórstwa śledzia, stworzono warunki do magazynowania ryb świeżych i mrożonych oraz do prowadzenia produkcji ryb mrożonych.

W kolejnych latach zakład systematycznie unowocześniał się. Wybudowano własną oczyszczalnie ścieków produkcyjnych i zmechanizowano proces proces obróbki wstępnej pstrąga. Zmiany te były możliwe dzięki wykorzystaniu dofinansowań ze środków unijnych w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Ryb 2007-2013. W 2007 roku zakład przekształcił się w Polryb Sp. z o.o. przy czym firma nadal pozostała firmą rodzinną.

W 2013 roku firma dokupiła sąsiednią działkę gruntu, co pozwoliło na dalszą rozbudowę zakładu. W chwili obecnej zatrudnia około 50-70 osób (zmienność zatrudnienia związana jest z sezonowością). W dalszym ciągu prowadzona jest produkcja ryb świeżych i mrożonych oraz ich sprzedaż na rynek krajowy i eksport.